Skip to content

Stel uw vraag via WhatsApp

WhatsApp openen

Huurbescherming

In Nederland heeft een huurder, op enkele uitzonderingen na, recht op huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat een verhuurder de huurder niet zomaar op straat kan zetten. Hiermee worden huurders beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder. Maar er is meer!

Huurprijsbescherming

Om een woning in de vrije sector te verhuren, dient deze geliberaliseerd te zijn. Wat betekent dat er minstens 148 punten nodig zijn volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) om een marktconforme huurprijs af te kunnen spreken. Onder de 148 punten zijn de huurprijzen gereguleerd, waarbij de huurprijzen vastgesteld zijn. Zie huurprijsbeleid 2023/2024. Huurders hebben de mogelijkheid om het aantal WWS punten te laten toetsen bij een huurcommissie.

Middenhuur

Middenhuur is het plan van minister Hugo de Jonge om de woningmarkt nog meer te reguleren. De wens is om deze nieuwe wetgeving per 01 juli 2024 in te laten gaan. De belangrijkste maatregelen uit de wet zijn het doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) naar 187 punten (€ 1.123,13, prijspeil juli 2023) en het dwingend maken van het WWS bij ingang van nieuwe huurcontracten.

Het nieuwe WWS puntenstelsel moet beter aansluiten bij de kwaliteit van middenhuurwoningen. Zo krijgen de energiezuinigheid van een woning en de buitenruimte een betere waardering, en zal de zogeheten WOZ-cap van toepassing zijn vanaf 187 punten in plaats vanaf 142 punten. Deze ‘cap’ beperkt de invloed van de woningwaarde op het totaal aantal punten tot maximaal 33 procent. Dat moet voorkomen dat kleine woningen van matige kwaliteit in populaire wijken toch in de vrije sector kunnen worden verhuurd. Maar De Jonge zwakt de werking nu af: in het geval een woning door de WOZ-cap in het middensegment terecht komt, wordt een maximum van 186 punten aangehouden. De verhuurder kan daar dus de maximale gereguleerde huur van 1.123 euro voor vragen.

JLG Real Estate kan een puntentelling voor u uitvoeren.

Op zoek naar een huurwoning?

Bent u op zoek naar een geschikte huurwoning in Amsterdam? Bekijk ons aanbod of lees meer over onze aanhuur service.

Huurovereenkomst bescherming

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt meestal aangegaan voor een vaste periode van 12 maanden waarin beide partijen niet op kunnen zeggen. Daarna is het aan de huurder om op te zeggen, deze heeft 1 kalendermaand opzegtermijn. Voor de verhuurder is het een stuk lastiger om op te zeggen, dit mag slechts op enkele gronden.

Tijdelijke huurcontracten

Tijdelijke huurcontracten hebben altijd een einddatum. Dat is maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen. Het huurcontract eindigt op de afgesproken einddatum en hoeft niet opgezegd te worden. De huurder mag wel tussentijds opzeggen. De verhuurder moet de huurder wel tijdig (niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 1 maand) voor de einddatum schriftelijk informeren dat de huur eindigt.

De Eerste en Tweede Kamer hebben besloten dat tijdelijke huurcontracten verboden worden. Een verhuurder mag u dan alleen nog een tijdelijk contract aanbieden in enkele speciale gevallen. Dat geldt zowel voor woningcorporaties als voor andere verhuurders.
De exacte datum waarop het verbod ingaat, is nu nog niet bekend maar de richtlijn is 01 juli 2024. Ook de uitzonderingen liggen nog niet vast.

Diplomatenclausule

Mensen die tijdelijk afwezig zijn, kunnen hun woning tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als ze een lange reis maken of werken in het buitenland. Dit heet tussenhuur of de diplomatenclausule. U spreekt van tevoren een periode af voor de huur. U vertrekt als uw verhuurder terugkomt en u mag de huur niet tussentijds opzeggen.

Huurcontract via de Leegstandwet

Soms staat iemands woning tijdelijk leeg. Bijvoorbeeld als de woning te koop staat en de eigenaar al is verhuisd. Dan mag u de woning tijdelijk huren volgens de Leegstandwet. Per situatie gelden specifieke regels, zoals de maximale periode van het huurcontract.

Huurindexatie bescherming

De wet bepaalt dat de toegestane huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de inflatie als die lager is dan de loonontwikkeling. De loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was 5,8%. De inflatie in die periode was 4,5%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2024 maximaal (4,5% + 1 =) 5,5% in de vrije sector.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 5,5% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten. De toegestane huurverhoging van 5,5% geldt van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024.

Houdt u er rekening mee wat er in de getekende huurovereenkomst staat is leidend, staat er bijvoorbeeld een CPI berekening in die lager uitvalt, dan wordt deze gebruikt. Het is niet standaard een verhoging van alle vrije sector woningen in 2024 met 5.5%.

Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 zijn huurders beter beschermd tegen discriminatie en intimidatie, een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten. De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen en de huurder informeren over bijvoorbeeld zijn rechten en plichten. Daarnaast mogen verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten vragen. Lees alle nieuwe regels voor goed verhuurderschap.
Gemeenten kunnen een verhuurder bij ongewenst gedrag een boete geven of een waarschuwing geven. Bijvoorbeeld bij discriminatie, intimidatie, een te hoge waarborgsom of onredelijke servicekosten. U kunt zich bij uw gemeente melden als u problemen heeft met uw verhuurder.

Onderhoud bescherming

Een huurder is natuurlijk niet verantwoordelijk voor al het onderhoud in/aan een huurwoning. De wet is hier heel duidelijk over wie waar verantwoordelijk voor is. Lees hier welke kosten voor de huurder zijn en welke voor de verhuurder.

Huurbescherming: veelgestelde vragen