Skip to content

Stel uw vraag via WhatsApp

WhatsApp openen

Werkwijze

Een gedegen voorbereiding en  presentatie

Zodra u de opdracht tot dienstverlening een feit is gaan we aan de slag. Allereerst zullen de dames van de binnendienst een (digitaal) dossier samenstellen. Vervolgens zal de makelaar de woning aanmelden in het uitwisselingssysteem, waarbij door middel van een pakkende tekst, foto’s en eventueel aangevuld met plattegronden (en zelfs video) uw woning zo optimaal mogelijk gepresenteerd wordt op de diverse websites, zoals funda.nl, Pararius.nl, MVA.nl, Huurwoningen.nl en natuurlijk JLG.nl

Een uniek netwerk

Naast de internet presentatie worden tal van andere middelen gebruikt om zo goed mogelijk onder de aandacht te komen. Zo wordt ons unieke netwerk van (internationale) bedrijven aangeschreven door middel van een wekelijkse mailing, met meer dan 5.500 mailontvangers. Bovendien worden alle collega makelaars, verhuurburo’s en relocators geïnformeerd.

Rondleidingen met huurkandidaten

Zodra de woning ‘in de markt staat’ zullen bezichtigingen plaatsvinden met potentiële huurders. Deze afspraken worden vooraf aangekondigd door onze binnendienst. U weet precies wanneer er bezichtigd wordt.

Screening

Wanneer zich een kandidaat meldt met een huurvoorstel, zal uw makelaar namens en met u een eventuele onderhandeling over de voorwaarden aangaan, om zo de juiste keuze te maken. Zodra de hoofdlijnen zijn overeengekomen, begint de recherche naar de achtergronden van de huurder, om eventuele risico’s met betrekking tot het betaalgedrag, leefgewoontes en verkeerde bedoelingen zoveel mogelijk uit te sluiten.

De huurovereenkomst

Alle afspraken worden samengevat in de huurovereenkomst, welke in het Nederlands wordt opgesteld, al dan niet voorzien van een Engelse vertaling. Zodra de huurovereenkomst door beide partijen getekend is zal de huurder de eerste huurtermijn en de waarborg moeten voldoen. Wij sturen hiervoor een factuur aan de huurder.

De overdracht

Bij het ingaan van de huur vindt een overdracht plaats, waar tevens een digitaal inspectierapport wordt opgesteld met daarin de staat van de woning omschreven. Dit rapport wordt vergezeld van een uitgebreide fotosessie, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie bij aanvang. Dit rapport zal tevens de grondslag zijn voor de beoordeling van de situatie wanneer de huurder weer vertrekt.

Zodra de overdracht heeft plaatsgevonden wordt de huur en de waarborg, verminderd met de verschuldigde courtage, overgemaakt naar uw rekening. Alle vervolgbetalingen worden in principe rechtstreeks door de huurder aan de verhuurder voldaan, tenzij er sprake is van een beheerder.

Opdracht volbracht? 

Gedurende de huurperiode is JLG nog steeds uw makelaar waar u kunt aankloppen voor raad en daad. Wilt u bijvoorbeeld de huur indexeren of is er een geschil met de huurder? Wij helpen u graag op weg.

Zodra de huurovereenkomst eindigt zal wederom een inspectie plaatsvinden, waarbij de staat van de woning omschreven wordt en welke wordt vergeleken met de situatie bij aanvang. Mocht de huurovereenkomst overeengekomen zijn met een voorschot kosten voor bijvoorbeeld gas, water en elektra, dan kunnen we tevens berekenen wat de werkelijke kosten zijn geweest, zodat het verschil verrekend kan worden.