Skip to content

Stel uw vraag via WhatsApp

WhatsApp openen

Het verkoopproces

Zodra we van u de Opdracht hebben ontvangen, gaan we aan de slag. Allereerst verzamelen we zoveel mogelijk gegevens over de woning, waarbij u wordt verzocht een aantal documenten aan te leveren. Naast deze gegevens zullen ook andere bronnen, zoals gemeente, stadsdeel of andere instanties geraadpleegd worden.

De professionele fotograaf maakt de foto’s, de woning wordt ingemeten conform de Meetinstructie en de schetsen voor de digitale plattegronden worden uitgewerkt. Ondertussen zal de makelaar een pakkende aanbiedingstekst schrijven voor de advertenties op de diverse websites alsmede de verkoopbrochure.

Zodra alles akkoord is bevonden zal tevens nog een Engelse vertaling gemaakt worden.

Het is zover: de verkoop gaat beginnen! De komende tijd wordt u regelmatig geïnformeerd over geplande bezichtigingen, hoe de reacties zijn en wat eventueel nog te initiëren is om de verkoop een extra ‘boost’ te kunnen geven.

Mocht zich een koper melden, dan zal de makelaar in goed overleg met u de onderhandeling over prijs en voorwaarden voeren. Zodra de koop een feit is, zal deze worden vastgelegd in de koopakte. Naar Amsterdams gebruik zal deze bij een notaris worden opgesteld en ondertekend.

Vaak staan in de overeenkomst nog voorbehouden opgenomen waarbij de makelaar voor u de belangrijke data bijhoudt en informeert over de voortgang.

Op het moment van de overdracht heeft de koper het recht de woning te inspecteren, alvorens de akte van levering bij de notaris te ondertekenen. Hierbij worden tevens de meterstanden genoteerd.

Dit is slechts een beknopte weergave van een veel voorkomend verkoopproces. Uw makelaar weet u nog veel meer te vertellen, maar kijk ook eens naar de 10 meest gestelde vragen. 

Meer informatie over: