Skip to content

Verhuren via de Leegstandwet

De leegstandwet

Indien u een woning te koop aanbiedt bestaat er een mogelijkheid om de woning te verhuren, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op belangrijke en vaak bezwaarlijke rechten uit het huurrecht. Tijdelijk verhuren op basis van de leegstandwet met JLG Real Estate.

Wat houdt de wet in het kort in?

De Leegstandwet (wet van 21 mei 1981, Staatsblad 337) voorziet in de mogelijkheid om leegstaande woonruimte welke ten tijde van het indienen van de aanvraag
• bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw;
• ter verkoop wordt aangeboden door een eigenaar die het jaar voorafgaand aan de leegkomst de bewoner is geweest;
tijdelijk te verhuren.
Hiervoor is een vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders. Dienst Wonen is de bevoegde instantie in Amsterdam die de vergunningen verleend.

In deze toelichting beperken we ons tot de Tijdelijke Verhuur ten tijde van verkoop.

Een door een eigenaar/bewoner te koop aangeboden woning kan met een tijdelijke verhuurvergunning worden verhuurd voor een periode van minimaal zes maanden en maximaal een jaar. In geval van voorgenomen verkoop kan een vergunning niet worden verlengd.
Indien de gevraagde vergunning wordt verleend zijn de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
Dit komt er op neer dat de tijdelijke huurder geen recht heeft op huurbescherming. In plaats daarvan zijn dwingende voorschriften inzake huurbescherming op grond van artikel 16 van de Leegstandwet van toepassing.

• In het tijdelijk verhuurcontract moet het nummer van de vergunning worden opgenomen.
• Een tijdelijk verhuurcontract kan aangegaan worden voor een periode van minimaal zes maanden.
• De opzegtermijn voor de tijdelijke huurder bedraagt minimaal één maand.
• De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minimaal drie maanden.

Er is leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag.
Door het toezenden van deze aanvraag geeft u deze in behandeling en bent u leges verschuldigd, ook als de vergunning niet zou worden verleend. Indien de vergunning niet wordt verleend kan slechts restitutie van 25% van het verschuldigde legesbedrag plaatsvinden. De aanvrager ontvangt een factuur zodra de aanvraag in behandeling is genomen.

De procedure

De aanvraag indienen kan worden uitbesteed aan JLG Real Estate. Wat voornamelijk van belang is, is de omschrijving en onderbouwing van de gewenste huurprijs. Normaliter wordt de huurprijs bepaald tot 80% van het conform het Woningwaarderingsstelsel en de daarmee samenhangende huurprijs volgens de Huurprijzenwet. Voor de meeste verhuurders zal dit bedrag lang niet toereikend zijn om alleen al de hypotheeklasten te dekken.
Gelukkig is de gemeente momenteel een stuk coulanter in de vaststelling van de huurprijs en wordt rekening gehouden met de werkelijke, aannemelijke kosten van de woning. Het is dus geenszins de bedoeling om de indruk te wekken dat op de verhuur wordt verdiend!
Samen maken we een overzicht van de maandelijkse kosten, zoals:
• bruto hypotheeklast
• servicekosten
• verzekeringen en belastingen
• energie en andere verbruikskosten
• makelaarskosten

Pas wanneer de vergunning wordt verleend kan JLG aan de slag om een geschikte kandidaat te vinden. JLG Real Estate kan geen garantie geven dat de gevraagde huurprijs ook wordt vergund.

Verkoop van de woning

Voorwaarde om te verhuren volgens de Leegstandwet is de voorgenomen verkoop. Uw woning dient derhalve door JLG Real Estate ter verkoop te worden aangeboden, voor een aannemelijke vraagprijs. JLG Real Estate zal ook daadwerkelijk inspanningen verrichten om de woning te verkopen, zolang de woning niet is verhuurd. Alles conform hetgeen staat omschreven en overeengekomen in de Opdracht tot Dienstverlening bij Verkoop.

De kosten

Voor het aanvragen van de vergunning en de opstartkosten voor de verkoop en verhuur is een eenmalig bedrag verschuldigd van 200 euro, inclusief 21% BTW. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst of verkoop, is de normale courtage van toepassing zoals omschreven in de desbetreffende Opdracht tot Dienstverlening. Er zijn geen intrekkingkosten verschuldigd.

Selecteer je taal

Maak de keuze uit de onderstaande opties

Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://jlgrealestate.com.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie