Skip to content

Tips verkoop Rijksmonumentaal pand

Een Monumentaal pand dat te koop staat mag vaak rekenen op veel interesse. Monumenten zijn meestal markante panden op bijzondere plekken. Maar vaak roept de monumentale status ook veel vragen op. Over rechten en plichten bijvoorbeeld, wat kan en mag er eigenlijk met zo’n pand? Ook het kostenaspect is vaak een belangrijk vraagstuk, want de monumentale status maakt restauratie kostbaar.
monument singelWanneer u slim gebruik maakt van beschikbare informatie en wijst op de financieringsmogelijkheden van het Restauratiefonds, maakt u van kijkers vol dromen en vragen sneller kopers.

 1. Weet om welk type monument het gaat.
  Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregistercontroleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen.
 2. Rijksmonument?, de fiscus betaalt mee!
  Heeft u een rijksmonument in de verkoop? Dan is het goed om kopers er op te wijzen dat zij jaarlijks een groot deel van de onderhoudskosten af kunnen trekken van het fiscale inkomen. Voor meer informatie klik hier.
 3. Is er restauratie of groot onderhoud nodig?
  Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen (hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek (1,5% rente) en de Monumenten-hypotheek.
 4. Geen energielabel verplicht.
  Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden is er nog steeds veel mogelijk!
 5. Laat potentiële kopers niet zelf het wiel uitvinden.
  De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteigenaren met een restauratiebehoefte. Eigenaren kunnen onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp.
 6. ‘Er mag geen spijker in de muur’ is een mythe.
  Er is meer mogelijk dan u denkt als met respect met het pand en de monumentale waarden wordt omgegaan . Meer over de rechten en plichten van een monumenteigenaar leest u in de informatieve gids ‘Monumentaal wonen’. U kunt deze gids gratis aanvragen.
 7. Informeer potentiële kopers bij de bezichtiging van een monument.
  Speciaal voor makelaars heeft het Restauratiefonds flyers die helpen om van kijkers sneller kopers te maken. De flyer wijst potentiële kopers op de mogelijkheden van een monumentaal pand. U kunt deze flyers gratis bestellen bij het Restauratiefonds.
Rijsmonument

Bron: NVM 2016

Overweegt u een Rijksmonumentaal pand kopen of verkopen? De makelaars van JLG helpen u graag verder.