Skip to content

Makelaar Zeeburg

Makelaar JLG Real Estate is een no nonsense makelaar met kennis van zaken op het gebied van onroerendgoed in Zeeburg. Indien u in Zeeburg een woning wilt kopen of verkopen dan assisteert makelaardij JLG u met raad en daad.

Over Zeeburg

In 1990 werd het stadsdeel Zeeburg ingesteld. Zeeburg ontleent zijn naam aan de Zeeburgerdijk en het Zeeburgereiland, in het midden van het stadsdeel. De Zeeburgerdijk is genoemd naar de vesting ‘Seeburg’ die in de zeventiende eeuw langs de dijk stond die een deel is van de oude dijk langs de toenmalige Zuiderzee. Deze dijk verbond Amsterdam met Muiden en was voor de drooglegging van de Watergraafsmeer ook de enige verbinding over land met Naarden. Het gebied raakte bebouwd vanaf het einde van de 19e eeuw toen de aanleg van het Oostelijk Havengebied en de bouw van de Indische Buurt een aanvang nam.

Buurten en wijken in Stadsdeel Zeeburg
Indische Buurt
Oostelijk Havengebied
IJburg
Zeeburgereiland