Skip to content

Hulp bij vinden huurwoning

Wanneer JLG Real Estate in opdracht van u een woning elders vindt, bedraagt de commissie een maand huur +21% BTW.

 

Wanneer u bij of via JLG een woning huurt, zijn een aantal zaken belangrijk om te weten. Zo is het verplicht dat bij een overeenstemming een aantal gegevens door de huurder wordt overhandigd om daarbij de huurovereenkomst te kunnen opstellen.

 

Deze gegevens bestaan tenminste uit:
✓ Kopie paspoort huurder en bewoners
✓ Kopie arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met inkomensgegevens

Indien de overeenkomst door de werkgever wordt aangegaan:
✓ Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)
✓ Kopie paspoort van de tekeningsbevoegde namens de onderneming
✓ Kopie paspoort werknemer

 

Bij het sluiten van een overeenkomst is een waarborgsom of bankgarantie gebruikelijk, welke dient als borgstelling voor het risico wat verhuurder neemt in het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot schade aan het gehuurde. Voor gemeubileerde of gestoffeerde woningen is de waarborg gemiddeld 2 maanden huur. In sommige gevallen kan een hogere waarborg geëist worden of is juist een lagere waarborg mogelijk.

 

De procedure

Zodra de overeenkomst is gesloten en de gevraagde gegevens zijn ontvangen en gecheckt, wordt de huurovereenkomst opgesteld en ter goedkeuring aan partijen aangeboden. De door beide partijen akkoord bevonden concept overeenkomst wordt vervolgens door beide partijen ondertekend. Voor huurder wordt een factuur opgesteld voor de eerste betaling, welke bestaat uit de huur van de eerste periode, de waarborg en de contractkosten of commissie.

 

Tijdens de sleuteloverdracht vindt een inspectie plaats in het gehuurde en worden de bevindingen opgenomen in het inspectierapport. Hierin staat de toestand van het gehuurde omschreven op dat moment, de meterstanden worden genoteerd en eventuele nadere afspraken tussen partijen.

Na de sleuteloverdracht is de verhuur een feit. In principe heeft u vanaf dan te maken met de verhuurder of beheerder voor zaken betreft het gebruik van de woning. Natuurlijk zal JLG u met raad en daad bijstaan wanneer dit gewenst is.